Decal cuộn

Decal cuộn về cơ bản được quay trong một ống cuộn quanh một bìa cứng. Chúng là cách tốt nhất để in ấn với số lượng lớn. Chúng thường được in bằng máy in flexo, máy in chuyển nhiệt. Decal cuộn có sẵn các kích thước, hình dạng khác nhau.

Nhãn cuộn là tốt nhất cho việc đóng gói, dán nhãn số lượng lớn. Nó cũng có sẵn các chất liệu đặc biệt như decal trong suốt, decal có thể viết, decal xi…