Decal xi

In decal xi bạc là công nghệ in gián tiếp phải dùng mực in resin dạng cuộn để in tem nhãn mã vạch, nhãn sản phẩm hàng hóa… được sử dụng trong các ngành nghề tạo ra những sản phẩm cao cấp mang tính chất kỹ thuật như điện máy, điện tử, gốm sứ, thủy sản đông lạnh…